แคลอรี่ใน Replacement ( ไม่มี )

102Page viewed: 102 times

พลังงานและสารอาหารจาก Replacement ( ไม่มี )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไม่มีในปริมาณ 1 ซอง มีพลังงานทั้งหมด 130 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 17 กรัม, ไขมัน 4.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ซอง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 130

พลังงานจากไขมัน 41

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.5g

7%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17g

6%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 6g

12%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง