แคลอรี่ใน Roti ( แป้งโรตี )

612Page viewed: 612 times

พลังงานและสารอาหารจาก Roti ( แป้งโรตี )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน แป้งโรตีในปริมาณ 1แผ่น มีพลังงานทั้งหมด 199 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 26 กรัม, ไขมัน 10.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1แผ่น

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 199

พลังงานจากไขมัน 95

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10.5g

16%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 26g

9%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0g

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง