แคลอรี่ใน Soy flour, defatted, crude protein basis (N x 625)

1180Page viewed: 1180 times

พลังงานและสารอาหารจาก Soy flour, defatted, crude protein basis (N x 625)

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Soy flour, defatted, crude protein basis (N x 625)ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 372 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 49.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 30.6 กรัม, ไขมัน 8.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 372

พลังงานจากไขมัน 80

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 8.9g

14%

ไขมันอิ่มตัว 1.3g

7%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 4.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.5g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 9mg

0%

โพแทสเซียม 2090mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30.6g

10%

ใยอาหาร 16g

64%

น้ำตาล 14.6g

โปรตีน 49.8g

100%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

29%

เหล็ก

46%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

53%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

71%

ไทอามิน

73%

ไรโบพลาวิน

16%

ไนอาซิน

15%

วิตามินอี

2%

วิตามินเค

5%

ซิงค์

27%

ฟอสฟอรัส

68%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง