แคลอรี่ใน Soy flour, full-fat, roasted, crude protein basis (N x 625)

1102Page viewed: 1102 times

พลังงานและสารอาหารจาก Soy flour, full-fat, roasted, crude protein basis (N x 625)

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Soy flour, full-fat, roasted, crude protein basis (N x 625)ในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 439 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 38.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 30.4 กรัม, ไขมัน 21.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 439

พลังงานจากไขมัน 197

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 21.9g

34%

ไขมันอิ่มตัว 3.2g

16%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 12.3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 4.8g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 12mg

1%

โพแทสเซียม 2041mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30.4g

10%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 38.1g

76%

วิตามินเอ

2%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

19%

เหล็ก

32%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

18%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

92%

ไทอามิน

27%

ไรโบพลาวิน

55%

ไนอาซิน

16%

ซิงค์

24%

ฟอสฟอรัส

48%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง