แคลอรี่ใน Soy milk cappucino ( นมถั่วเหลืองคาปูชิโน่ )

1391Page viewed: 1391 times

พลังงานและสารอาหารจาก Soy milk cappucino ( นมถั่วเหลืองคาปูชิโน่ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน นมถั่วเหลืองคาปูชิโน่ในปริมาณ 1 กล่อง (250ml) มีพลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 6.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 19 กรัม, ไขมัน 4.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 กล่อง (250ml)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 140

พลังงานจากไขมัน 39

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.3g

7%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19g

6%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 6.5g

13%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง