แคลอรี่ใน Soya milk ( น้ำนมถั่วเหลือง )

1411Page viewed: 1411 times

พลังงานและสารอาหารจาก Soya milk ( น้ำนมถั่วเหลือง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน น้ำนมถั่วเหลืองในปริมาณ 100g. มีพลังงานทั้งหมด 37 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3.6 กรัม, ไขมัน 1.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 37

พลังงานจากไขมัน 14

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.5g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3.6g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 2.8g

6%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา