แคลอรี่ใน Tofusan sugar 2% ( น้ำนมถั่วเหลืองสูตรหสานน้อย น้ำตาล 2% )

585Page viewed: 585 times

พลังงานและสารอาหารจาก Tofusan sugar 2% ( น้ำนมถั่วเหลืองสูตรหสานน้อย น้ำตาล 2% )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน น้ำนมถั่วเหลืองสูตรหสานน้อย น้ำตาล 2%ในปริมาณ 1 ขวด (320 มิลลิลิตร) มีพลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 10 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 7 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Tofusan sugar 2%

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ขวด (320 มิลลิลิตร)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 100

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 7g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 10g

20%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา