แคลอรี่ใน Starbucks Refreshers Beverage, Cool Lime

1112Page viewed: 1112 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Refreshers Beverage, Cool Lime

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Refreshers Beverage, Cool Limeในปริมาณ Tall (12oz) มีพลังงานทั้งหมด 40 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 10 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค Tall (12oz)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 40

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 0mg

0%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 10g

3%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 9g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ซิงค์

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา