แคลอรี่ใน Starbucks Refreshers Beverage, Strawberry Acai

1887Page viewed: 1887 times

พลังงานและสารอาหารจาก Starbucks Refreshers Beverage, Strawberry Acai

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Starbucks Refreshers Beverage, Strawberry Acaiในปริมาณ Tall (12oz) มีพลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 18 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค Tall (12oz)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 80

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 10mg

0%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18g

6%

ใยอาหาร 1g

4%

น้ำตาล 16g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

25%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ซิงค์

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา