แคลอรี่ใน Tofusan high protein

2466Page viewed: 2466 times

พลังงานและสารอาหารจาก Tofusan high protein

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Tofusan high proteinในปริมาณ 350 ml. มีพลังงานทั้งหมด 250 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 21 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 29 กรัม, ไขมัน 9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 350 ml.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 250

พลังงานจากไขมัน 81

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 9g

14%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 29g

10%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 21g

42%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา