แคลอรี่ใน Turmeric ( ขมิ้น )

1870Page viewed: 1870 times

พลังงานและสารอาหารจาก Turmeric ( ขมิ้น )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ขมิ้นในปริมาณ 1 tsp (2.2 g) มีพลังงานทั้งหมด 9 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1.4 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 tsp (2.2 g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 9

พลังงานจากไขมัน 2

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0.1g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 1mg

0%

โพแทสเซียม 56mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1.4g

0%

ใยอาหาร 0.5g

2%

น้ำตาล 0.1g

โปรตีน 0.2g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

1%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

4%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

1%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง