แคลอรี่ใน Whey WWL, isolate ( ดับบลิวดับบลิวแอล วุฟเวอร์ลีน )

2677Page viewed: 2677 times

พลังงานและสารอาหารจาก Whey WWL, isolate ( ดับบลิวดับบลิวแอล วุฟเวอร์ลีน )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ดับบลิวดับบลิวแอล วุฟเวอร์ลีนในปริมาณ 1 scoop (32g) มีพลังงานทั้งหมด 98 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 24 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม, ไขมัน 10 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 scoop (32g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 98

พลังงานจากไขมัน 90

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 10g

15%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 24g

48%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา