แคลอรี่ใน young Pumpkin ( ต้มฟักทองอ่อน )

1217Page viewed: 1217 times

พลังงานและสารอาหารจาก young Pumpkin ( ต้มฟักทองอ่อน )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ต้มฟักทองอ่อนในปริมาณ bowl มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 21.6 กรัม, ไขมัน 0.4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค bowl

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 3

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.4g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.2g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 1185mg

49%

โพแทสเซียม 1150mg

34%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 21.6g

7%

ใยอาหาร 5.5g

22%

น้ำตาล 10.4g

โปรตีน 3.6g

7%

วิตามินเอ

575%

วิตามินซี

40%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

15%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

10%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

10%

ไทอามิน

10%

ไรโบพลาวิน

25%

ไนอาซิน

10%

วิตามินอี

15%

วิตามินเค

5%

ซิงค์

10%

ฟอสฟอรัส

15%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

IngredientServQtycalPCF
Pumpkin, cooked, boiled, drained, with salt - 100g5903.6220.4

อาหารใกล้เคียง