แคลอรี่ใน Avocados, raw, California

1584Page viewed: 1584 times

พลังงานและสารอาหารจาก Avocados, raw, California

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Avocados, raw, Californiaในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 167 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8.6 กรัม, ไขมัน 15.4 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 167

พลังงานจากไขมัน 139

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 15.4g

24%

ไขมันอิ่มตัว 2.1g

11%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.8g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 9.8g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 8mg

0%

โพแทสเซียม 507mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8.6g

3%

ใยอาหาร 6.8g

27%

น้ำตาล 0.3g

โปรตีน 2g

4%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

15%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

3%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

14%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

8%

ไนอาซิน

10%

วิตามินอี

7%

วิตามินเค

26%

ซิงค์

5%

ฟอสฟอรัส

5%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง