แคลอรี่ใน CAMPBELL'S CHUNKY Soups, Baked Potato with Steak & Cheese Soup

895Page viewed: 895 times

พลังงานและสารอาหารจาก CAMPBELL'S CHUNKY Soups, Baked Potato with Steak & Cheese Soup

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน CAMPBELL'S CHUNKY Soups, Baked Potato with Steak & Cheese Soupในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 82 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8.6 กรัม, ไขมัน 4.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 82

พลังงานจากไขมัน 37

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.1g

6%

ไขมันอิ่มตัว 1g

5%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 6mg

2%

โซเดียม 343mg

14%

โพแทสเซียม __mg

10%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 8.6g

3%

ใยอาหาร 1.2g

5%

น้ำตาล 1.2g

โปรตีน 3.3g

7%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

3%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง