แคลอรี่ใน CAMPBELL'S Fat Free Chicken Gravy

1491Page viewed: 1491 times

พลังงานและสารอาหารจาก CAMPBELL'S Fat Free Chicken Gravy

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน CAMPBELL'S Fat Free Chicken Gravyในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 25 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5.1 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 25

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 8mg

3%

โซเดียม 525mg

22%

โพแทสเซียม __mg

15%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5.1g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 1.7g

3%

วิตามินเอ

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง