แคลอรี่ใน CAMPBELL'S Soup on the Go, Creamy Tomato Soup

652Page viewed: 652 times

พลังงานและสารอาหารจาก CAMPBELL'S Soup on the Go, Creamy Tomato Soup

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน CAMPBELL'S Soup on the Go, Creamy Tomato Soupในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 59 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 9.8 กรัม, ไขมัน 1.6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 59

พลังงานจากไขมัน 15

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.6g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.5g

3%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 2mg

1%

โซเดียม 213mg

9%

โพแทสเซียม 295mg

6%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9.8g

3%

ใยอาหาร 0.7g

3%

น้ำตาล 7.2g

โปรตีน 1g

2%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

16%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

1%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง