แคลอรี่ใน Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, without caffeine

613Page viewed: 613 times

พลังงานและสารอาหารจาก Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, without caffeine

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, without caffeineในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 1 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.1 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 1

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 4mg

0%

โพแทสเซียม 7mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.1g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 0.1g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

1%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

1%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com