แคลอรี่ใน Carbonated beverage, orange

653Page viewed: 653 times

พลังงานและสารอาหารจาก Carbonated beverage, orange

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Carbonated beverage, orangeในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 48 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 12.3 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 48

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 12mg

1%

โพแทสเซียม 2mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12.3g

4%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com