แคลอรี่ใน Carrot juice, canned

953Page viewed: 953 times

พลังงานและสารอาหารจาก Carrot juice, canned

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Carrot juice, cannedในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 40 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 9.3 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 40

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 66mg

3%

โพแทสเซียม 292mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9.3g

3%

ใยอาหาร 0.8g

3%

น้ำตาล 3.9g

โปรตีน 1g

2%

วิตามินเอ

382%

วิตามินซี

14%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

3%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

11%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

4%

ไทอามิน

6%

ไรโบพลาวิน

3%

ไนอาซิน

2%

วิตามินอี

4%

วิตามินเค

19%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

4%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com