แคลอรี่ใน Complemented Fried Fish ( เมี่ยงปลาทอด )

367Page viewed: 367 times

พลังงานและสารอาหารจาก Complemented Fried Fish ( เมี่ยงปลาทอด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เมี่ยงปลาทอดในปริมาณ food2home มีพลังงานทั้งหมด 559 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 87.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 28.5 กรัม, ไขมัน 12 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Complemented Fried Fish

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค food2home

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 559

พลังงานจากไขมัน 108

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 12g

18%

ไขมันอิ่มตัว 3.2g

16%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 3g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 4.4g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 238mg

79%

โซเดียม 3848mg

160%

โพแทสเซียม 1624mg

110%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28.5g

9%

ใยอาหาร 3.1g

12%

น้ำตาล 16.1g

โปรตีน 87.6g

175%

วิตามินเอ

86%

วิตามินซี

37%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

21%

วิตามืนดี

124%

วิตามินบี 6

39%

วิตามินบี 12

104%

แมกนีเซียม

36%

ไทอามิน

4%

ไรโบพลาวิน

4%

ไนอาซิน

9%

วิตามินอี

5%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

5%

ฟอสฟอรัส

8%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง