แคลอรี่ใน Cranberry-apricot juice drink, bottled

597Page viewed: 597 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cranberry-apricot juice drink, bottled

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cranberry-apricot juice drink, bottledในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 64 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 16.2 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 64

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 2mg

0%

โพแทสเซียม 61mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 16.2g

5%

ใยอาหาร 0.1g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0.2g

0%

วิตามินเอ

9%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

1%

วิตามินบี 6

1%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

1%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

1%

ไนอาซิน

1%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

1%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง