แคลอรี่ใน Drinking yoghurt Dutch 4in1 ( โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ดัชมิลล์ 4อิน1 )

613Page viewed: 613 times

พลังงานและสารอาหารจาก Drinking yoghurt Dutch 4in1 ( โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ดัชมิลล์ 4อิน1 )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ดัชมิลล์ 4อิน1ในปริมาณ 1 ขวด (100 มล.) มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 13 กรัม, ไขมัน 1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ขวด (100 มล.)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 9

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 5mg

2%

โซเดียม 35mg

1%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13g

4%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 2g

4%

แคลเซียม

8%

วิตามืนดี

15%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา