แคลอรี่ใน Drinking yogurt with apple ( โยเกิร์ตพร้อมดื่ม )

837Page viewed: 837 times

พลังงานและสารอาหารจาก Drinking yogurt with apple ( โยเกิร์ตพร้อมดื่ม )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน โยเกิร์ตพร้อมดื่มในปริมาณ 0.5ขวด 70 มล. มีพลังงานทั้งหมด 55 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 10 กรัม, ไขมัน 0.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 0.5ขวด 70 มล.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 55

พลังงานจากไขมัน 7

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.8g

1%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 5mg

2%

โซเดียม 33mg

1%

โพแทสเซียม __mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 10g

3%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล 10g

โปรตีน 2.5g

5%

แคลเซียม

10%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา