แคลอรี่ใน fish fire ( ปลาเผา )

9300Page viewed: 9300 times

พลังงานและสารอาหารจาก fish fire ( ปลาเผา )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ปลาเผาในปริมาณ 1 ตัว มีพลังงานทั้งหมด 163 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 22 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม, ไขมัน 8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ตัว

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 163

พลังงานจากไขมัน 72

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 8g

12%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3g

1%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 22g

44%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง