แคลอรี่ใน Fish Organs Sour Soup ( แกงไตปลา )

3203Page viewed: 3203 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish Organs Sour Soup ( แกงไตปลา )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน แกงไตปลาในปริมาณ 5-6 คน มีพลังงานทั้งหมด 1758 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 179.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 222.8 กรัม, ไขมัน 14.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

Fish Organs Sour Soup

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 5-6 คน

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 1758

พลังงานจากไขมัน 133

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 14.8g

23%

ไขมันอิ่มตัว 1.8g

9%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 2.7g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.6g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 901mg

300%

โซเดียม 4227mg

176%

โพแทสเซียม 3352mg

121%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 222.8g

74%

ใยอาหาร 77.8g

311%

น้ำตาล 108.7g

โปรตีน 179.3g

359%

วิตามินเอ

346%

วิตามินซี

480%

แคลเซียม

114%

เหล็ก

142%

วิตามืนดี

54%

วิตามินบี 6

67%

วิตามินบี 12

129%

แมกนีเซียม

77%

ไทอามิน

39%

ไรโบพลาวิน

73%

ไนอาซิน

50%

วิตามินอี

10%

วิตามินเค

93%

ซิงค์

57%

ฟอสฟอรัส

217%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง