แคลอรี่ใน Fish sausage, AA Brand ( ฟิช ซอสเซส, ไส้กรอกปลาพริกสด(เวียนนา), ตราเอเอ )

1678Page viewed: 1678 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish sausage, AA Brand ( ฟิช ซอสเซส, ไส้กรอกปลาพริกสด(เวียนนา), ตราเอเอ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ฟิช ซอสเซส, ไส้กรอกปลาพริกสด(เวียนนา), ตราเอเอในปริมาณ 1 ชิ้น (24 กรัม) มีพลังงานทั้งหมด 35 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ชิ้น (24 กรัม)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 35

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 1g

0%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 2.5g

5%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง