แคลอรี่ใน foremost low fat ( โฟร์โมสต์ รสจืด )

1961Page viewed: 1961 times

พลังงานและสารอาหารจาก foremost low fat ( โฟร์โมสต์ รสจืด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน โฟร์โมสต์ รสจืดในปริมาณ 225 มล มีพลังงานทั้งหมด 100 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 225 มล

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 100

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 100mg

4%

โพแทสเซียม __mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12g

4%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 7g

14%

แคลเซียม

30%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง