แคลอรี่ใน Fried pumpkin with eggs, condo ( ผัดฝักทอง,คอนโด )

515Page viewed: 515 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried pumpkin with eggs, condo ( ผัดฝักทอง,คอนโด )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ผัดฝักทอง,คอนโดในปริมาณ 1 จาน มีพลังงานทั้งหมด 441 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 16.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 5.8 กรัม, ไขมัน 39.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 จาน

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 441

พลังงานจากไขมัน 352

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 39.1g

60%

ไขมันอิ่มตัว 8.2g

41%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 18g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 10.8g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 469mg

156%

โซเดียม 180mg

8%

โพแทสเซียม 404mg

5%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 5.8g

2%

ใยอาหาร 1.1g

4%

น้ำตาล 2.5g

โปรตีน 16.5g

33%

วิตามินเอ

128%

วิตามินซี

8%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

16%

วิตามืนดี

25%

วิตามินบี 6

12%

วิตามินบี 12

18%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

5%

ไนอาซิน

2%

วิตามินอี

3%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง