แคลอรี่ใน Fried rice, seafood ( ข้าวผัดกระเพราะทะเล )

732Page viewed: 732 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, seafood ( ข้าวผัดกระเพราะทะเล )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัดกระเพราะทะเลในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 400 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 50 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 50 กรัม, ไขมัน 50 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 400

พลังงานจากไขมัน 450

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 50g

77%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 50g

17%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 50g

100%

คลอไรด

1%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง