แคลอรี่ใน Gatorade, Lamon lime ( เกเตอเรด, เครื่งอดื่มเกลือแร่กลิ่นมะนาว )

458Page viewed: 458 times

พลังงานและสารอาหารจาก Gatorade, Lamon lime ( เกเตอเรด, เครื่งอดื่มเกลือแร่กลิ่นมะนาว )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เกเตอเรด, เครื่งอดื่มเกลือแร่กลิ่นมะนาวในปริมาณ 1 แก้ว (200 มล.) มีพลังงานทั้งหมด 50 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 13 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 แก้ว (200 มล.)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 50

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 90mg

4%

โพแทสเซียม 25mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13g

4%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0g

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง