แคลอรี่ใน Lean whey hers 2 scoop ( เวย์ โปรตีน 2 สกุ๊ป )

707Page viewed: 707 times

พลังงานและสารอาหารจาก Lean whey hers 2 scoop ( เวย์ โปรตีน 2 สกุ๊ป )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน เวย์ โปรตีน 2 สกุ๊ปในปริมาณ 2 scoop มีพลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 34 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 6 กรัม, ไขมัน 3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 2 scoop

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 180

พลังงานจากไขมัน 27

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 3g

5%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 80mg

3%

โพแทสเซียม __mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 6g

2%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 34g

68%

แคลเซียม

18%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง