แคลอรี่ใน Leanandclean, Loft spanish, chickenfloss ( ลีนแอนด์คลีน, โลฟผักโขม, ไก่หยอง )

1631Page viewed: 1631 times

พลังงานและสารอาหารจาก Leanandclean, Loft spanish, chickenfloss ( ลีนแอนด์คลีน, โลฟผักโขม, ไก่หยอง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ลีนแอนด์คลีน, โลฟผักโขม, ไก่หยองในปริมาณ ครึ่งกล่อง มีพลังงานทั้งหมด 122 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 11.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 15.7 กรัม, ไขมัน 1.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค ครึ่งกล่อง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 122

พลังงานจากไขมัน 12

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.3g

2%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15.7g

5%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 11.8g

24%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง