แคลอรี่ใน Leanlicious, Chicken cook with lemon-grass ( Leanlicious, ไก่รวนตะไคร้ )

3213Page viewed: 3213 times

พลังงานและสารอาหารจาก Leanlicious, Chicken cook with lemon-grass ( Leanlicious, ไก่รวนตะไคร้ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Leanlicious, ไก่รวนตะไคร้ในปริมาณ 1 กล่อง มีพลังงานทั้งหมด 292 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 40.6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 27 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 กล่อง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 292

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 27g

9%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 40.6g

81%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา