แคลอรี่ใน Leanlicious, Kua Gling Kai ( Leanlicious, คั่วกลิ้งไก่ )

3319Page viewed: 3319 times

พลังงานและสารอาหารจาก Leanlicious, Kua Gling Kai ( Leanlicious, คั่วกลิ้งไก่ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Leanlicious, คั่วกลิ้งไก่ในปริมาณ 1 กล่อง มีพลังงานทั้งหมด 311 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 43.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 28.6 กรัม, ไขมัน 2.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 กล่อง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 311

พลังงานจากไขมัน 23

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 2.5g

4%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 28.6g

10%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 43.5g

87%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา