แคลอรี่ใน Nissin Tonkotsu Ramen ( นิชชินมงคัตซึราเมง )

251Page viewed: 251 times

พลังงานและสารอาหารจาก Nissin Tonkotsu Ramen ( นิชชินมงคัตซึราเมง )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน นิชชินมงคัตซึราเมงในปริมาณ 1 มีพลังงานทั้งหมด 280 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 6 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 38 กรัม, ไขมัน 11 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 280

พลังงานจากไขมัน 99

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 11g

17%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล __mg

0%

โซเดียม 1530mg

64%

โพแทสเซียม __mg

44%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 38g

13%

ใยอาหาร __g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 6g

12%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา