แคลอรี่ใน Soy sauce, black sweet ( ซีอิ๊ว,ดำ )

6400Page viewed: 6400 times

พลังงานและสารอาหารจาก Soy sauce, black sweet ( ซีอิ๊ว,ดำ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ซีอิ๊ว,ดำในปริมาณ 1 tbsp (15g) มีพลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 tbsp (15g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 60

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 240mg

10%

โพแทสเซียม __mg

7%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15g

5%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 14g

โปรตีน 0g

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง