แคลอรี่ใน Cocoa mix, NESTLE, Hot Cocoa Mix Rich Chocolate With Marshmallows

928Page viewed: 928 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cocoa mix, NESTLE, Hot Cocoa Mix Rich Chocolate With Marshmallows

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cocoa mix, NESTLE, Hot Cocoa Mix Rich Chocolate With Marshmallowsในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 400 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 75 กรัม, ไขมัน 15 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 400

พลังงานจากไขมัน 135

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 15g

23%

ไขมันอิ่มตัว 15g

75%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 800mg

33%

โพแทสเซียม __mg

23%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 75g

25%

ใยอาหาร 3.7g

15%

น้ำตาล 65g

โปรตีน 2.8g

6%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

8%

เหล็ก

10%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา