แคลอรี่ใน Cocoa mix, NESTLE, Rich Chocolate Hot Cocoa Mix

1085Page viewed: 1085 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cocoa mix, NESTLE, Rich Chocolate Hot Cocoa Mix

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cocoa mix, NESTLE, Rich Chocolate Hot Cocoa Mixในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 400 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 75 กรัม, ไขมัน 15 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 400

พลังงานจากไขมัน 135

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 15g

23%

ไขมันอิ่มตัว 10g

50%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 850mg

35%

โพแทสเซียม 0mg

24%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 75g

25%

ใยอาหาร 4g

16%

น้ำตาล 60g

โปรตีน 3g

6%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

10%

เหล็ก

10%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา