แคลอรี่ใน Cranberry juice cocktail, frozen concentrate

738Page viewed: 738 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cranberry juice cocktail, frozen concentrate

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cranberry juice cocktail, frozen concentrateในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 201 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0.1 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 51.5 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 201

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 4mg

0%

โพแทสเซียม 49mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 51.5g

17%

ใยอาหาร 0.2g

1%

น้ำตาล 42.5g

โปรตีน 0.1g

0%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

76%

แคลเซียม

1%

เหล็ก

2%

วิตามินบี 6

2%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

1%

ไทอามิน

2%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

0%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

1%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com