แคลอรี่ใน Cranberry juice cocktail, bottled

683Page viewed: 683 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cranberry juice cocktail, bottled

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cranberry juice cocktail, bottledในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 54 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 13.5 กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 54

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.1g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 2mg

0%

โพแทสเซียม 14mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 13.5g

5%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 11.9g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

71%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

1%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

1%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

0%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com