แคลอรี่ใน Fish broth

719Page viewed: 719 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish broth

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish brothในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 16 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.4 กรัม, ไขมัน 0.6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 16

พลังงานจากไขมัน 5

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.6g

1%

ไขมันอิ่มตัว 0.1g

1%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.1g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 318mg

13%

โพแทสเซียม 86mg

9%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.4g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0.1g

โปรตีน 2g

4%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

1%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

1%

วิตามินบี 12

2%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

7%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

1%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง