แคลอรี่ใน Fish oil, menhaden

860Page viewed: 860 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish oil, menhaden

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish oil, menhadenในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 902 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 100 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 902

พลังงานจากไขมัน 900

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 100g

154%

ไขมันอิ่มตัว 30.4g

152%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 34.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 26.7g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 521mg

174%

โซเดียม 0mg

0%

โพแทสเซียม 0mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

วิตามินบี 6

0%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

0%

ไทอามิน

0%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

0%

ซิงค์

0%

ฟอสฟอรัส

0%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

อาหารใกล้เคียง