แคลอรี่ใน Fried egg ( ไข่ดาวกรอบ )

3134Page viewed: 3134 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried egg ( ไข่ดาวกรอบ )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ไข่ดาวกรอบในปริมาณ 1ฟอง มีพลังงานทั้งหมด 312 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 6.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0.4 กรัม, ไขมัน 31.8 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1ฟอง

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 312

พลังงานจากไขมัน 286

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 31.8g

49%

ไขมันอิ่มตัว 5.8g

29%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 16.6g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 8g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 186mg

62%

โซเดียม 71mg

3%

โพแทสเซียม 69mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0.4g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0.2g

โปรตีน 6.3g

13%

วิตามินเอ

5%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

3%

เหล็ก

5%

วิตามืนดี

10%

วิตามินบี 6

4%

วิตามินบี 12

7%

แมกนีเซียม

2%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง