แคลอรี่ใน Fried rice, seafood2 ( ข้าวผัดทะเล2 )

738Page viewed: 738 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fried rice, seafood2 ( ข้าวผัดทะเล2 )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน ข้าวผัดทะเล2ในปริมาณ 1 มีพลังงานทั้งหมด 321 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 42.3 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 31.5 กรัม, ไขมัน 1.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 321

พลังงานจากไขมัน 17

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.9g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.5g

3%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.7g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.2g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 422mg

141%

โซเดียม 156mg

7%

โพแทสเซียม 540mg

4%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 31.5g

10%

ใยอาหาร 0.4g

2%

น้ำตาล 0.1g

โปรตีน 42.3g

85%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

8%

แคลเซียม

11%

เหล็ก

14%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

8%

วิตามินบี 12

22%

แมกนีเซียม

21%

ซิงค์

24%

ฟอสฟอรัส

24%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง