แคลอรี่ใน iced coffee ( กาแฟเย็น 7-11 )

17749Page viewed: 17749 times

พลังงานและสารอาหารจาก iced coffee ( กาแฟเย็น 7-11 )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน กาแฟเย็น 7-11ในปริมาณ 16 oz. มีพลังงานทั้งหมด 200 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 0 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 44 กรัม, ไขมัน 0 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 16 oz.

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 200

พลังงานจากไขมัน 0

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 0mg

0%

โพแทสเซียม __mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 44g

15%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 44g

โปรตีน 0g

0%

วิตามินเอ

0%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

0%

เหล็ก

0%

คาเฟอีน

440mg

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร