แคลอรี่ใน not more than 500 kcal ( อาหารไม่เกิน 500แคล )

347Page viewed: 347 times

พลังงานและสารอาหารจาก not more than 500 kcal ( อาหารไม่เกิน 500แคล )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน อาหารไม่เกิน 500แคลในปริมาณ อาหารไม่เกิน 500Kcal มีพลังงานทั้งหมด 467 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 23.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 80.8 กรัม, ไขมัน 6 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค อาหารไม่เกิน 500Kcal

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 467

พลังงานจากไขมัน 54

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 6g

9%

ไขมันอิ่มตัว 1.6g

8%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1.8g

ไขมันทราน Fat 0g

คลอเรสเตอรอล 186mg

62%

โซเดียม 280mg

12%

โพแทสเซียม 579mg

8%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 80.8g

27%

ใยอาหาร 4.6g

18%

น้ำตาล 0.9g

โปรตีน 23.7g

47%

วิตามินเอ

26%

วิตามินซี

57%

แคลเซียม

16%

เหล็ก

30%

วิตามืนดี

10%

วิตามินบี 6

12%

วิตามินบี 12

10%

แมกนีเซียม

13%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

14%

วิตามินอี

0%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

9%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

ส่วนประกอบของอาหาร

อาหารใกล้เคียง