แคลอรี่ใน Shake ( โปรตีนเชค )

200Page viewed: 200 times

พลังงานและสารอาหารจาก Shake ( โปรตีนเชค )

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน โปรตีนเชคในปริมาณ 2tbsp(25g) มีพลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม, ไขมัน 0.5 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 2tbsp(25g)

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 90

พลังงานจากไขมัน 5

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.5g

1%

ไขมันอิ่มตัว __g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน __g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว __g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 90mg

4%

โพแทสเซียม 285mg

3%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 12g

4%

ใยอาหาร 3g

12%

น้ำตาล 7g

โปรตีน 9g

18%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง