แคลอรี่ใน Cabbage, savoy, raw

1237Page viewed: 1237 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, savoy, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cabbage, savoy, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 27 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 6.1 กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 27

พลังงานจากไขมัน 1

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.1g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 28mg

1%

โพแทสเซียม 230mg

1%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 6.1g

2%

ใยอาหาร 3.1g

12%

น้ำตาล 2.3g

โปรตีน 2g

4%

วิตามินเอ

20%

วิตามินซี

52%

แคลเซียม

4%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

10%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

7%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

2%

ไนอาซิน

2%

วิตามินอี

1%

วิตามินเค

86%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

4%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา