แคลอรี่ใน Cabbage, chinese (pe-tsai), raw

1119Page viewed: 1119 times

พลังงานและสารอาหารจาก Cabbage, chinese (pe-tsai), raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Cabbage, chinese (pe-tsai), rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 16 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 1.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 3.2 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 16

พลังงานจากไขมัน 2

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0.2g

0%

ไขมันอิ่มตัว 0g

0%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.1g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 0mg

0%

โซเดียม 9mg

0%

โพแทสเซียม 238mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3.2g

1%

ใยอาหาร 1.2g

5%

น้ำตาล 1.4g

โปรตีน 1.2g

2%

วิตามินเอ

6%

วิตามินซี

45%

แคลเซียม

8%

เหล็ก

2%

วิตามืนดี

0%

วิตามินบี 6

12%

วิตามินบี 12

0%

แมกนีเซียม

3%

ไทอามิน

3%

ไรโบพลาวิน

3%

ไนอาซิน

2%

วิตามินอี

0%

วิตามินเค

54%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

3%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา